KONVERTIBILNÍ DLUHOPIS GWC

11.7.2016

Dluhopis_náhledProdej směnitelných dluhopisů byl v souladu s emisními podmínkami úspěšně ukončen 9.6.2016. Část investorů se zúčastnila následné schůze držitelů v Olomouci.
Část dluhopisů drží investor, který má zájem část z nich odprodat před datem splatnosti. Tento svůj úmysl chce investor realizovat v prvním pololetí roku 2017.
Dluhopisy jsou splatné v květnu 2019. Vždy k výročí emise bude možné je vyměnit za akcie GWC Bohemia 1:1. Držitelé dluhopisů budou k možné výměně v souladu s příslušným ustanovením Emisních podmínek vyzváni.